Saturday, April 21, 2012

Teori Pembelajaran Bacaan Bahasa Melayu

Dua teori ini saya aplikasikan dalam pengajaran saya selama ini iaitu ;

1. Teori Pelaziman Operan Skinner.
    Teori ini berasaskan ransangan dan gerak balas. Murid perlu diberi ganjaran untuk menambah
     kebaraangkalian berulang tingkah laku murid.

2. Teori Pembelajaran Kognitif Jean Piaget.
     Ada 3 jenis kesediaan belajar - kognitif , afektif dan psikomotor.  Piaget menekankan kesediaan kognitif
    dan kesediaan psikomotor.
    Guru disarankan menggunakan bahan bantu mengajar sebagai ransangan semasa mengajar untuk menguasai
    kemahiran bacaan. Aktiviti yang dirancang disusun dari mudah ke susah.
    Aktiviti murid memerlukan koordinasi pergerakkan otot.

No comments:

Post a Comment